Information:

NVI2000 och NVI 2000 combi är godkända för rökgaser från förbränning av gas, lättolja och vedbränslen (inkl. träpellets) med en maximal rökgastemperatur på 450ºc samt även för 600ºc vid rak helisolerad skorsten.
Image Standard skorsten
Image Combi skorsten för tilluft genom skorstensröret